.

.

Trung tâm giao lưu văn hóa Origami

Lấy từ ý tưởng hình ảnh cánh hạc đang bay lên trong nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản, công trình có xuất phát điểm từ một biểu tượng trên mặt nước, tiếp tục chuyển động dần lên cao và kết thúc ở mái giúp không gian cũng chuyển biến theo. Chi tiết>>

Bài liên quan:
* Nhà hát Giao hưởng Việt Nam